Banek, P., Lundberg, D., Rauthing M. (2003) IT i skolmiljö - en etnografisk studie, Informatics as Science, School of Economics and Commercial Law, University of Gothenburg.

Rauthing, M. (2003) Val av forskningmetod, Informatics as Science, School of Economics and Commercial Law, University of Gothenburg.

Rauthing, M. (2003) Action and Discipline, Informatics as Science, School of Economics and Commercial Law, University of Gothenburg.

Rauthing, M. (2004) Plan for Master Thesis, 10 credits, Informatics as Science, School of Economics and Commercial Law, University of Gothenburg.

Rauthing, M. (2004) PM, Thesis, Advanced level II, School of Economics and Commercial Law, University of Gothenburg.

Rauthing, M. (2003) Assignment 1, SPSS, Data Mining, University of Trollhättan Uddevalla.

Rauthing, M. (2003) Assignment 2, SAS, Data Mining, University of Trollhättan Uddevalla.

studieresultat GU 04-01-22studieresultat HTUbokning frideborg -kurs i vb.netvb.net skolportal -IT i skolmiljövb.net portalelev -IT i skolmiljö; det humoristiska tillägget; tillika underlag för etisk debatt om vad man kan lägga ut